پنجشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ ۱۶:۱۷ ۱۱۰۱۳ مرتبه
خدمات

فعالیت های شرکت شامل:   طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهینه سازی و نگهداری و خدمات بازرگانی 

 

     در زمینه های پروژه های مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه:

            ۱) شبکه های بی سیم و موبایل؛

            ۲) شبکه فیبر نوری؛

            ۳) شبکه دسترسی و سویچ ؛ انتقال داده؛ 

 

 

شرکت مهندسی صارع شمال