پنجشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ ۱۵:۴۶ ۱۱۴۹۲ مرتبه
شبکه مخابراتی فیبر نوری

فعالیت در زمینه طراحی و اجرای و راه اندازی در حوزه  تجهیزات اکتیو و پسیو و لایه های شبکه فیبر نوری در بخش های:

الف) شبکه های هسته

ب) شبکه های مترو ( شهری)

ج) شبکه های دسترسی

 

 

 

شرکت مهندسی صارع شمال